Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) utvecklades av Tushar Chande. Beräkningen av denna indikator är liknande den för Exponential Moving Average (EMA) med en dynamiskt anpassad återblickstid som beror på relativ prisvolatilitet . Ju högre volatilitet desto högre vikt blir priset och ju snabbare anpassar sig VIDYA till prisändringar. Volatiliteten mäts genom Chande Momentum Oscillator (CMO). Denna indikator kan användas som ett moving average, för att identifiera och handla trender. Traders använder ofta det i kombination med andra signaler och analystekniker.