RodrigoKazuma

RK's 10 ∴ MA Types Ribbons (Fibonacci, Guppy and others)

After some tips in my indicator
RK's 04 - Lots of MA Types Ribbon I Put some time and effort to make it better.

So, I'm sharing with you the results.

This is an up to 10 lines Moving Average Ribbon with an Auto Evaluate Length and a lots of options!!!


Type of Moving Average you can use:
 • SMA - Simple Moving Average
 • SMMA - Smoothed Moving Average
 • EMA - Exponential Moving Average
 • DEMA - Double Exponential Moving Average
 • TEMA - Triple Exponential Moving Average
 • WMA - Weighted Moving Average
 • HMA - Hull Moving Average
 • EHMA - Exponential Hull Moving Average
 • RMA - RSI Moving average
 • 2PSS - Ehlers 2 Pole Super Smoother
 • 3PSS - Ehlers 3 Pole Super Smoother
 • VWMA - Volume-Weighted Moving Average
 • ALMA - Arnaud Legoux Moving Average
 • STMA - Simple Triangular Moving Average
 • ETMA - Exponential Triangular Moving Average
 • LSMA - Least Squares Moving Average
 • ZSMA - Zero-Lag Simple Moving Average
 • ZEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average
 • COVWMA - Coefficient of Variation Weighted Moving Average
 • COVWEMA - Coefficient of Variation Weighted Exponential Moving Average
 • FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average
 • KAMA - Kaufman's Adaptive Moving Average
 • VIDYA - Variable Index Dynamic Average

If you want to change faster the MA type, in "Moving Average Setup:", Select "🤖 Use numbers to change MA Type", click inside the box in "🤖 Moving Average Type per Number:" and just scroll your mouse wheel. You can check what MA type you are using looking in the info panel label.

There is 4 automatic evaluate length:
 • Fibonacci Sequence
 • Arithmetic Progression
 • Geometric Progression
 • Guppy Multiple Moving Average (GMMA) without Lengths 03 and 05
And I already put a Manual Length, but I keep it inside the code, so if you want to use different lengths, just change the code, or ask me and I will put as an input.

And attending a request, this indicator can creates alerts when all the colors of the ribbons changes.

Hope you like it!

Any other good idea, just send me.

Feel free to share your success with me: 🤑👍
BTC - bc1qq23w655arvclce7u8zkt4lag08fnctgccs9s9s
ETH - 0xf6cf166Ea5EC550372e179dB1AF579a29Cb91dDf
USDT - 0x8DbC0E889Afb3bec7241eD0E42429A612aa30015 - (ERC20)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?