informanerd

LH-LL/HL-HH Confirmation Trend Line

informanerd Uppdaterad   
Based on Dow Theory, a series of successive higher highs (HH) and higher lows (HL) is the sign of an uptrend (bull trend) and a series of successive lower highs (LH) and lower lows (LL) is the sign of a downtrend (bear trend).
So this script indicates the trends using the concept and draws corresponding trend lines.
It took some effort to make it possible for users to see as many trend lines as they wish. Eventually the user could set the number alongside some other options in the indicator settings.
Use the script and send me your thoughts!
Versionsinformation:
Fixed some line calculation bugs!
Versionsinformation:
- A tweak to the line calculations!
Versionsinformation:
Fixed another line calculation bug!
Versionsinformation:
- Added Multi-TimeFrame Capability
Now users could check trend lines from other time frames on the current chart. Trend lines from other time frames may not be as precise as expected on the current time frame, but they are useful for sure.
Versionsinformation:
- Cleaned the code!
Versionsinformation:
- Added an output signal which might be used as external source in other indicators; '1' means "Uptrend", '-1' means "Downtrend" and '0' means "No Detected Trend".
To use the feature you can see this: www.tradingview.com/...o-another-indicator/
Or if you are a Pine coder, you can use the external source in your scripts by adding some line like the following to your code:
xSrc = input(close, "External Source")
and then change the source in your indicator settings to "LH-LL/HL-HH Trend: Plot".
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?