GlobalMarketSignals

GMS: RSI Strategy

This is just a basic RSI strategy that it easy to use and quite comprehensive so you can quickly test out an idea based on RSI.

- I made it comprehensive in that you can select long, short, or both.

- There is a simple moving average trend filter. You can filter for trades above, below, or don't include it at all.

- The exit is based on a simple moving average.

The source code should be open if you want to see it or modify it for your own project. I hope it helps!

Andre
Global Market Signals

Versionsinformation:
I just added in a % profit target and % stop loss. Each has an on/off switch so you can test each other together or independently!

I hope it helps,

Andre
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?