In_Finito_

MACD of Aggregated Buy/Sell Pressure - InFinito

Modified & Updated script from MARKET VOLUME by Ricardo M Arjona @XeL_Arjona that Includes Aggregated Volume

Aggregation code originally from Crypt0rus

***The indicator can be used for any coin/symbol to aggregate volume , but it has to be set up manually***
***The indicator can be used with specific symbol data only by disabling the aggregation option, which allows for it to be used on any symbol***

- Calculated based on Aggregated Volume instead of by symbol volume . Using aggregated data makes it more accurate and allows to compare volume flow between different kinds of markets (Spot, Futures , Perpetuals, Futures+Perpetuals and All Volume ).

- As well, in order to make the data as accurate as possible, the data from each exchange aggregated is normalized to report always in terms of 1 BTC . In case this indicator is used for another symbol, the calculations can be adjusted manually to make it always report data in terms of 1 contract/coin.

Buy to Sell Convergence / Divergence by @XeL_Arjona:
"It's a simple adaptation of the popular "Price Percentage Oscillator" or MACD but taking Buying Pressure against Selling Pressure Averages, so given a Positive oscillator reading (>0) represents Bullish dominant Trend and a Negative reading (<0) a Bearish dominant Trend. Histogram is the diff between RAW Volume Pressures Convergence/Divergence minus Normalized ones (Signal) which helps as a confirmatory."

Things to look for:

- Divergences: This indicator can very useful to spot tops and bottoms through divergences

Donations:
BTC: 1FamjfoU9y9A7vjaTfa2hNzszcgdEHiTBh

USDT(BEP20): 0x565dbef74387863405a1779a173c9e07f34f7e48

USDT(TRC20): TEXPR7X4aP3r8T6GqT1ttsfZC3Q9YXkKc7

USDT(SOL): 2GdfJKzQZwrJocccDBu8TkenCqUfcbszmSS6HV58PQ5r
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?