Moving Average Convergence / Divergence (MACD)

Moving Average Convergence / Divergence (MACD)

MACD är en extremt populär indikator som används i teknisk analys. Den kan användas för att identifiera aspekter av ett värdepappers övergripande trend. Att lägag märke till är att dessa aspekter är moment, trendriktning och varaktighet. Det som gör MACD så informativt är att det faktiskt är en kombination av två olika typer av indikatorer. För det första använder MACD två rörliga medelvärden av olika längder (vilka är kvarvarande indikatorer) för att identifiera trendriktning och varaktighet. Därefter tar den skillnaden i värden mellan de två rörliga genomsnittsvärdena (MACD-linjen) och en EMA för dessa rörliga medelvärden (signallinje) och ritar den skillnaden mellan de två linjerna som ett histogram som svänger över och under en centrumlinje. Histogrammet används som en bra indikation på ett värdepappers moment.
 
Läs mer om MACD.
Visa fler skript
1
23
...
42
1
2
...
42