Centrerade oscillatorer

Centrerade Oscillatorer är föregående indikatorer som oscillerar över och under en mittpunkt och vanligtvis inte har någon övre eller nedre gräns. Eftersom det inte finns något gränsvärde och dessa obegränsade indikatorer tekniskt sett kan gå hur högt eller lågt som de vill, är inte överköpta och översålda villkor lätta att hitta, men extrema värden används i vissa strategier. Dessa tekniska analysverktyg har vart och ett sin egen interna logik och de flesta (men inte alla) används för att mäta styrkan eller svagheten i momentet.
 
Detta görs genom att titta på indikatorvärdet i förhållande till dess mittpunkt eller mittlinje. Handlare använder ofta dem i kombination med andra verktyg och tekniker och letar efter en kombination av signaler. Det finns många centrerade oscillatorer, såsom Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Commodity Channel Index (CCI) och Momentum Indicator (MOM).
Visa fler skript
1
23
...
139
1
2
...
139