Price Oscillator (PPO)

Price Oscillator-indikatorn (PPO) är ett tekniskt analysverktyg som används för att mäta moment som är mycket likt MACD. MACD använder två rörliga medelvärden med varierande längder (som är släpindikatorer) för att identifiera trendriktning och varaktighet. Sedan tar MACD skillnaden i värden mellan dessa två rörliga medelvärden (MACD-linje) och en EMA för de rörliga medelvärdena (signallinje) och plottar skillnaden mellan de två linjerna som ett histogram som svänger över och under en mittre nolllinje.
 
PPO är exakt densamma, men det tar då samma värden som MACD och beräknar dem i procent. Syftet med detta är att det gör värdesjämförelser mycket enklare och okomplicerade över längre tidsperioder.

Läs mer om Price Oscillator.
Visa fler skript
1
23
1
23