Bears Power

Bears Power-oscillatorn utvecklades av Alexander Elder. Det mäter skillnaden mellan det lägsta priset och ett 13-dagarsExponential Moving Average (EMA), ritat som ett histogram. Om Bears Power-indikatorn är under noll betyder det att säljare kunde driva priset under EMA. Om Bears Power-indikatorn är över noll betyder det att köparna kunde hålla lägsta priset över EMA. Bears Power är en helt obegränsad oscillator med ett basvärde på 0 och har ingen lägre eller övre gräns. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.
Visa fler skript
1
2
1
2