loxx

Bears Bulls Impulse [Loxx]

Bears Bulls Impulse, originally known as the the Elder-Ray Index, is a technical indicator developed by Dr. Alexander Elder that measures the amount of buying and selling pressure in a market. This indicator consists of two indicators known as "bull power" and "bear power," which are derived from a 13-period moving average.

Included:
- Various average modes to fine-tune the signal

This is an exact clone of the "Bears Bulls Impulse" MT4 indicator

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?