MrRenev

Buffet indicator

I was tired of not having something to compare the real economic strength of a country (US only for now...) to it's companies valuations.
So I made my own! Trading view does not have the wilshire indice, but it has the Rus 3000, good enough, & the US GDP since 1946 so this is what I am using.
Warren Buffet is famous for liking this so now the idea has its name. Let's call it the Buffet indicator (I doubt the only one that had the idea).

This indicator can be used on any indice thought, even on specific stocks.


You can even use it as a filter with an alarm ( ofc not to be used on its own but patient people can really go far if they ONLY invest when the ratio is at the bottom, just as long as it is in the right companies):

One could invest in the middle of the highest green area (waiting for it to go too low = risk missing out), and add more when it goes to the second green area, for example. You sort it out.

Enjoy! See you on Mars luxury station in 25 years (the one I will build).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?