Detrended Price Oscillator (DPO)

Detrended Price Oscillator (DPO)

Oscillatorindikatorn Detrended Price Oscillator (DPO) används för att ta bort trenden från priset. Detta görs för att identifiera och isolera kortsiktiga cykler. DPO anpassas inte typiskt till de mest aktuella priserna. Den kompenseras till vänster (det förflutna) som hjälper till att ta bort den nuvarande trenden. Eftersom det är kompenserat mot det förflutna anses inte DPO vara en momentumoscillator. Den mäter bara tidigare priser mot ett enkelt rörligt medelvärde som ett sätt att mäta en cykels höga / låga omfattning samt typiska varaktighet.
 
Läs mer om Detrended Price Oscillator.
Visa fler skript
1
2
1
2