everget

Ehlers Triple Delay-Line Detrender

everget Wizard Uppdaterad   
This indicator was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities , V.18:7 (July, 2000): "Optimal Detrending").

Mr. Ehlers applied the ideas of the radar systems for the financial time series detrending.

Mr. Ehlers constructed the Triple Delay-Line Canceller first, then smoothed it with the Modified Optimum Elliptic Filter with minimal lag. The smoothed detrended signal is smoothed again with the Modified Optimum Elliptic Filter to obtain signal line.

As result, the crossings of the two indicator lines catch every major cyclic move and the detrender itself can be used as the first step in more sophisticated analyses.
Versionsinformation:
  • Fixed errata

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?