TradingTail

Simple Buy Sell Signals

TradingTail Uppdaterad   
It is a simple indicator that provides buy or sell signals based on the intersection of two EMAs and a simple moving average ( SMA ). once the Relative Strength Index has confirmed it. For greater accuracy, add additional indicators like stochastic RSI , MACD , etc. Use only for intraday trading, Not for Positional Trading
Release Notes:
  • Minor Bug Fixed
Release Notes: How You to go with Signals:
Whenever signal appears on chart mark high / low respective the signal i.e. Long for High and Short for Sell. Never hurry to take trade
  • Some minor changes
Release Notes: Some minor changes please use additional indicator for better accuracy
Release Notes: Customize RSI from Setting Panel
Release Notes: Minor Bug Fixed
Release Notes: Lines Removed
Release Notes: If a long signal appears on the chart, wait for the candle to close above the line marked with the stop loss candle's low. If a sell signal appears, do the opposite.
Release Notes: Simple SR cloud help you to understand the market trend , it is just Smoothen Moving average Helps you too identify right trend
Release Notes: Settings changed
Release Notes: Stoploss / Trailing Stoploss added
SR cloud replaced with simple moving average period of 50
Release Notes: New Buy Sell Signals with the help of Relative strength index.
Strategy :
When the RSI is above 60 in day TF then the indicator generates a long signal in 15 min, the entry will be the bar high and sl will be the bar low, minimum target will be 1:2 Risk to reward ratio, vice versa for the short side.

Please back test before entering into the trade.

Hope you like this , if any query please write down i will try my best to resolve it.
Release Notes: Minor Bug Fixed**
Release Notes: Minor Changes in RSI Signals
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?