exlux99

Volatility Stop with Vwap Strategy

First the credits goes to @TradingView for their release of the volatility stop mtf indicator.

I have took it, and inside I have added a weekly vwap for a better trend direction and at the same time I have added a dynamic risk managment which is calculated from the distance between the volatility line to the close of the candle.

The rules for entry are simple:
For long:We enter when our close of the candle is above the volatility stop line and at the same time the close of the candle is above weekly vwap
For short we enter when our close of the candle is below the volatility stop line and at the same time the close of the candle is below weekly vwap.


We exit when we either have a reverse signal than the one we enterred, or based on the TP/SL which is calculated with the distance from vwap to the close of the candle.


If you have any questions please let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?