exlux99

Vwap mtf Swing Stock Strategy

This is a trending strategy designed for stock market, especially long trending assets such as TSLA, NIO, AMAZON and so on.

Its made of volatility bands and weekly VWAP, in this case daily and weekly.

This strategy has been adapted to go long only.

Rules for entry
For long , we want to enter close of a candle is above vwap weekly, and at the same time the close of a candle cross-under the lower volatility band.

For exit , we want to enter close of a candle is below vwap weekly, and at the same time the close of a candle cross-over the upper volatility band.


This strategy does not have a risk management inside, so use it with caution.


If you have any questions, let me know !


🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?