TFlab

Dark Cloud [TradingFinder] Piercing Line Reversal chart Pattern🔵Introduction

"Reversal candlestick patterns" are among the Japanese candlestick patterns considered as alerts for a potential change in the current price trend. It is often assumed that by identifying reversal candlestick patterns, the price trend will definitely change, either from bullish to bearish or from bearish to bullish. However, this claim is not entirely accurate, and a change in price trend does not always mean a reversal.

Nonetheless, the importance of reversal candlestick patterns remains significant. By recognizing these patterns, you can better predict changes in the trend with higher probability and make better trading decisions.

🔵Dark Cloud

The "Dark Cloud" pattern occurs when, after an upward trend, buyers continue to drive the price up in the first candle. However, in the next candle, with sellers entering and increasing selling pressure, the price starts to decrease compared to the close of the previous candle.

This price decrease is significant enough that in the last candle, the price goes lower than the open of the previous candle, serving as a warning sign for a potential change in price trend.

The fundamental principles for the formation of the "Dark Cloud" pattern include:

1.Two candles consisting of a positive candle (first candle) and a negative candle (second candle) whose main body should be above the halfway point of the first candle's main body but does not completely cover it.
2.The color of the main body of the second candle should be opposite to the color of the main body of the first candle.

Factors affecting the strength of the "Dark Cloud" pattern include:

1.The length of the bodies of both candles, especially the second candle, which increases the strength of the pattern.
2.The gap between the two bodies can also indicate the strength of the pattern.
3.The absence of a lower shadow in the second candle also indicates the strength of the pattern.
4.If the pattern forms in a price resistance range, it has more strength.


🔵Piercing Line

The "Piercing Line" pattern occurs when, after a downward trend, sellers decrease the price by offering their shares on the first day. However, on the next day, with buyers entering and increasing demand, the price starts to increase compared to the close of the previous day.

This increase is significant enough that in the last candle, the price goes higher than the open of the previous day, serving as a warning sign for a reversal in the price trend. Overall, this pattern is the opposite of the "Dark Cloud" pattern and occurs under a bearish trend.

The fundamental principles for the formation of the "Piercing Line" pattern include:

1.Two candles consisting of a negative candle (first candle) and a positive candle (second candle) whose main body should be above the halfway point of the first candle's main body but does not completely cover it.
2.The color of the main body of the second candle should be opposite to the color of the main body of the first candle.

Factors affecting the strength of the "Piercing Line" pattern include:

1.The length of the bodies of both candles, especially the second candle, which increases the strength of the pattern.
2.The gap between the two bodies can also indicate the strength of the pattern.
3.The absence of an upper shadow in the second candle also indicates the strength of the pattern.
4.If the pattern forms in a price support range, it has more strength.


🔵How to Use
The "green circle" symbol corresponds to the "Strong Piercing Line" signal, the "blue triangle" symbol corresponds to the "Weak Piercing Line" signal, the "red circle" symbol corresponds to the "Strong Dark Cloud" signal, and the "red triangle" symbol corresponds to the "Weak Dark Cloud" signal.

🔵Setting
Using the "Show Dark Cloud" and "Show Piercing Line" buttons, you can enable or disable the display of Dark Cloud and Piercing Line.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?