schroederjoa

Know your Monthly, Weekly, Daily Levels

schroederjoa Uppdaterad   
This script will show monthly, weekly and daily (with or without pre market) levels on your intraday chart. You can chose what values of the corresponding candles (high, low, close) should be included.

Please consider following limitations:

1. Maximum of 500 drawing objects per chart
To make sure the most relevant levels are shown, values are sorted based on the latest close value before levels > 500 are cut off.

2. Lookback history
The max lookback history is limited by the currently selected timeframe. E.g. on a 5min timeframe, 20000 bars (Premium Plan) result in approx. 5 months of lookback period, meaning you may want to have a 30 min or higher chart open to get a complete picture of levels, while trading on a lower timeframe.
Versionsinformation:
no change of script content - chart cleanup as requested by TradingView
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?