Månatliga diagram

Månatliga diagram

Månadsdiagram representerar serier av datapunkter där varje datapunkt består av prisrörelsen för en enskild handelsmånad.
Den här diagramtypen har använts länge av handlare och är vanligtvis användbar för långsiktig handel.
Visa fler skript