twingall

Multi-Asset Month/Month % change 10yr Averages

twingall Uppdaterad   
10 Year Averages of Month-on-Month % change: Shows current asset, and 3x user input assets

-For comparing seasonal tendencies among different assets.
-Choose from a variety of monthly average measures as source: sma(close, length), sma(ohlc4, length); as well as sma's of vwap, vwma, volume, volatility. (sma = simple moving average).
-Averages based on month cf previous month: i.e. Feb % = Feb compared to Jan; Jan % = Jan compared to prev year's Dec. Average of the last 10yrs of these values is the printed value.
-Plot on current year (2023), or previous year (2022). If Plotting on current year, and a month of year has not yet occured, a 9yr average will be printed.

/// notes ///
-daily bars in month is a global setting; so choose assets which have similar trading days per month. i.e. Crypto: length = 30 (days per month); Stocks/FX/Indices: length = 21 (days per month).
-only plots on Daily timeframe.

10yr Avgs; Plotting with Year = 2022; using sma(close, 21) as source for average M/M change
Versionsinformation:
-updated to use Tables
Versionsinformation:
-removed new scale right condition

You can buy me a coffee here...

PayPal.Me/twingall
BTC: 3JrhUwNRnKyqhaa1n1AXKeAubNeEFoch6S
ETH erc20: 0x4b0400B1c18503529ab69611e82a934DDe4Ab038
ETH bep20: 0x1F0f03F184079bb1085F8C9dF3a8191C9f5869B3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?