iravan

Monthly Returns

iravan Uppdaterad   
Displays monthly and yearly returns in tabular format along with maximum, minimum, average returns and standard deviations.

This uses boxes to build the table and as maximum boxes that could be used is 500, it displays up to 32 years of returns. However, for maximum, minimum, average and standard deviation calculations, it uses data from all months since inception.

This requires timeframe to be set to one month (1M). Cell widths correspond to years. For the first year, cell widths may be shorter and there could be overlap of numbers as nothing could be drawn before the first bar.

Provide sufficient space for the table to render properly. Zooming out or less space may lead to overlapping of numbers.
Versionsinformation:
Fixed alignment issue
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?