Noldo

Macroeconomic Artificial Neural Networks


This script was created by training 20 selected macroeconomic data to construct artificial neural networks on the S&P 500 index .
No technical analysis data were used.
The average error rate is 0. 01 .
In this respect, there is a strong relationship between the index and macroeconomic data.
Although it affects the whole world,I personally recommend using it under the following conditions: S&P 500 and related ETFs in 1W time-frame (TF = 1W SPX500USD , SP1! , SPY , SPX etc. )


Macroeconomic Parameters

Effective Federal Funds Rate ( FEDFUNDS )
Initial Claims ( ICSA )
Civilian Unemployment Rate ( UNRATE )
10 Year Treasury Constant Maturity Rate ( DGS10 )
Gross Domestic Product , 1 Decimal (GDP)
Trade Weighted US Dollar Index : Major Currencies ( DTWEXM )
Consumer Price Index For All Urban Consumers (CPIAUCSL)
M1 Money Stock ( M1 )
M2 Money Stock ( M2 )
2 - Year Treasury Constant Maturity Rate ( DGS2 )
30 Year Treasury Constant Maturity Rate (DGS30)
Industrial Production Index ( INDPRO )
5-Year Treasury Constant Maturity Rate ( FRED : DGS5 )
Light Weight Vehicle Sales: Autos and Light Trucks (ALTSALES)
Civilian Employment Population Ratio (EMRATIO)
Capacity Utilization (TOTAL INDUSTRY) (TCU)
Average (Mean) Duration Of Unemployment (UEMPMEAN)
Manufacturing Employment Index (MAN_EMPL)
Manufacturers' New Orders ( NEWORDER )
ISM Manufacturing Index (MAN : PMI)

Artificial Neural Network (ANN) Training Details :

Learning cycles: 16231
AutoSave cycles: 100

Grid

Input columns: 19
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Training example rows: 998
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Network

Input nodes connected: 19

Hidden layer 1 nodes: 2
Hidden layer 2 nodes: 0
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Controls

Learning rate: 0.1000
Momentum: 0.8000 (Optimized)
Target error: 0.0100

Training error: 0.010000


NOTE : Alerts added . The red histogram represents the bear market and the green histogram represents the bull market.
Bars subject to region changes are shown as background colors. (Teal = Bull , Maroon = Bear Market )

I hope it will be useful in your studies and analysis, regards.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?