SoftKill21

London Breakout/Session GBP/USD Forex Daytrade

This is a forex strategy suited for day traders, specialized in the london breakout sessionThe key elements for this strategy are the specific london time session, together with an exit time(before asian trade/at the end of new york session).

At the same time, as logic elements we only use price action inside like :

For long we have 3 ascending candles, and for short we have 3 descending candles.

For exit we have both TP/SL based on price percentage movement, or we exit if we reach the end of the day.If you have any questions message me in private !

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?