NoaTrader

Volume Profile Segment Difference «NoaTrader»

NoaTrader Uppdaterad   
If you use volume profile, then you might have countered wanting to know a segment of the chart's volume profile relative to the whole volume profile. This indicator tries to solve that problem.
When you add it to the chart, first it asks you the start and end point of the segment you want, then it draws the whole chart's volume profile and shows the selected segments relative volume with a different color (blue default).
The default settings are good for a Bitcoin daily chart, so don't forget to change the settings for other symbols and timeframes.
Versionsinformation:
Fixed a bug for drawing the selected segment box.

nfa & dyor
Invest Smart!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?