TsangYouJun

The Lazy Trader - Index (ETF) Trend Following Robot

50/150 moving average, index (ETF) trend following robot. Coded for people who cannot psychologically handle dollar-cost-averaging through bear markets and extreme drawdowns (although DCA can produce better results eventually), this robot helps you to avoid bear markets. Be a fair-weathered friend of Mr Market, and only take up his offer when the sun is shining! Designed for the lazy trader who really doesn't care...

Recommended Chart Settings:

Asset Class: ETF
Time Frame: Daily

Necessary ETF Macro Conditions:

a) Country must have healthy demographics, good ratio of young > old
b) Country population must be increasing
c) Country must be experiencing price-inflation

Default Robot Settings:

Slow Moving Average: 50 (integer) //adjust to suit your underlying index
Fast Moving Average: 150 (integer) //adjust to suit your underlying index
Bullish Slope Angle: 5 (degrees) //up angle of moving averages
Bearish Slope Angle: -5 (degrees) //down angle of moving averages
Average True Range: 14 (integer) //input for slope-angle formula
Risk: 100 (%) //100% risk means using all equity per trade

ETF Test Results (Default Settings):

SPY (1993 to 2020, 27 years), 332% profit, 20 trades, 6.4 profit factor, 7% drawdown
EWG (1996 to 2020, 24 years), 310% profit, 18 trades, 3.7 profit factor, 10% drawdown
EWH (1996 to 2020, 24 years), 4% loss, 26 trades, 0.9 profit factor, 36% drawdown
QQQ (1999 to 2020, 21 years), 232% profit, 17 trades, 3.6 profit factor, 2% drawdown
EEM (2003 to 2020, 17 years), 73% profit, 17 trades, 1.1 profit factor, 3% drawdown
GXC (2007 to 2020, 13 years), 18% profit, 14 trades, 1.3 profit factor, 26% drawdown
BKF (2009 to 2020, 11 years), 11% profit, 13 trades, 1.2 profit factor, 33% drawdown

A longer time in the markets is better, with the exception of EWH. 6 out of 7 tested ETFs were profitable, feel free to test on your favourite ETF (default settings) and comment below.

Risk Warning:

Not tested on commodities nor other financial products like currencies (code will not work), feel free to leave comments below.

Moving Average Slope Angle Formula:

Reproduced and modified from source:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?