FreeReveller

HeikinAshi Fibonacci Retracement v2

It draws Fib retracements based on the highest high measured when HeikinAshi candles are green, and lows based on when HeikinAshi candles are red.

The idea is that you can see the fib retracements based on HeikinAshi trends on a larger timeframe to help trade in smaller timeframes.

for v2 I reset the fib trace when a new high is set and also at the second green heikin candle. And I only show the last 20 bars of fib lines to avoid confusion and focus on the current trade.

Happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?