NoaTrader

Bitcoin Aggregated Volume Profile «NoaTrader»

If you use volume profile for analyzing Bitcoin, you may know that sometimes the decisions of big CEXs like Binance can change the volume of each symbol and so the analysis perceived from the data (which may not be valid anymore); Like when Binance decided to transfer the free transaction fee promotion from BTCUSDT to BTCTUSD pair or the new introduced BTCFDUSD pair with volume market share as much as BTCTUSD after only 1 month (according to the coinmarketcap's data).
This indicator tries to solve that problem for using volume profile. So, it collects all the volumes of different pairs from different exchanges and then uses all of them to calculate the volume profile.
Also, there is an option to compare the current symbols volume to the whole volume profile which is a Boolean option in the settings (the picture above)
The aggregated volume data includes:
BINANCE:BTCUSDT
BINANCE:BTCTUSD
BINANCE:BTCBUSD
BINANCE:BTCFDUSD
BINANCE:BTCDAI
BINANCE:BTCEUR
BITSTAMP:BTCUSDT
BITSTAMP:BTCUSD
COINBASE:BTCUSDT
COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCEUR
HUOBI:BTCUSDT
KUCOIN:BTCUSDT
KRAKEN:XBTUSD
KRAKEN:XBTEUR
BITFINEX:BTCUSD
BYBIT:BTCUSDT
KRAKEN:BTCUSD
OKX:BTCUSDT

nfa & dyor
Invest Smart!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?