rvc8280

SRT Indicator script based on Knowledge sharing by NK

In a year, there are 248/ 252 trading days .
Half of this is 124. Even 125/ 126 can be taken.
For Ex: We get SRT value by dividing the Nifty Spot with 124 SMA value applied on Nifty in a Day Chart.
This value Travels between 0.6 ( Bottom) to 1.38/1.4/1.45/1.5 ( Top).
Ideal Entry in stock will be at 0.6, which is very rare. You tend to buy at 0.7/0.8/0.9/1.10.
Exit from stock will be at 1.5.
However, generally, we get a value of 0.8/0.9 and we should start investing 20 % at a time. For every 0.1 declines, we should add 20 % to the stock portfolio.
Start Booking Profit if the SRT value is above 1.35 & book 50 % of the portfolio when SRT value is 1.45.
For Traders, as when SRT value comes to 0.8/ 0.9. Buy when HM comes in a buy in Monthly Time Frame.


SRT moves between 0.6 to 1.5 and which is a very reliable parameter for Investing.
Best time to invest in NIFTY is when SRT is between 0.6 to 0.9, NIFTY returned 2X, 3X or even more in less than a year.
Make sure Hilega Milega on Monthly Time frame is BUY before investing at these levels
Invest in batches, 30% of your capital when SRT is 0.9 and repeat every 0.1 downside

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?