JeroenHouttuin

Cumulative Force, Weighted OBV

Cumulative Force Indicator. Can also be seen as an OBV indicator that takes the price differences into account. In a regular OBV, a high volume bar can make a huge difference, even if the price went up only 0. 01 , and it it goes down 0. 01 instead, that volume makes the OBV go down big time, even though in both cases hardly anything really happened. cForce is a more realistic view on where the money is flowing.

This is my first published script, so feel free to let me know if you see room for improvements.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by Playak v1.0 29/01/2015
// Cumulative Force Indicator. Can also be seen as an OBV
// indicator that takes the price differences into account.
// In a regular OBV, a high volume bar can make a huge difference,
// even if the price went up only 0.01, and it it goes down 0.01
// instead, that huge volume makes the OBV go down, even though
// hardly anything really happened.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Cumulative Force / Weighted OBV", shorttitle="cForce")
b = input(title="Close relative to open (default is relative to previous close)", type=bool, defval=false)
force = volume * (close - (b ? open: nz(close[1])))
xforce = cum(force)
plot(xforce)