cryptovz

Bollinger Band ribbon

cryptovz Uppdaterad   
This indicator plots 9 upper and lower lines with increasing length. Lines are 0.618 upper and lower level of Bollinger band.
Versionsinformation:
Added bull / bear breakout with alert.
When volume is higher then volume ma and price crosses Bollinger band ribbon indicator plots Bull or Bear sign.
You can set alert for breakout.
Versionsinformation:
Added alert for when price is outside BB ribbon.
Versionsinformation:
Corrected alert bug
Versionsinformation:
Added tow other lines with length 200
For details visit our web site. Link in profile bio.
Versionsinformation:
Added basis line with changeable length
Code optimized
Versionsinformation:
Added setting for BB 10 color change and changed color to yellow
Added BB 10 upper and lower 100 value with auto color change red = bearish, green =bullish.
Versionsinformation:
Added alert for bullish / bearish color change

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?