Bollingerband (BB)

Bollinger Bands (BB) är ett mycket populärt tekniskt analysinstrument skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. Bollinger Bands består av ett band med tre linjer som ritas i förhållande till priser på ett värdepapper. Linjen i mitten är vanligtvis en Simple Moving Average (SMA) som är inställd på 20 dagar (typ av trendlinje och period kan ändras av handlaren, men ett 20-dagarsrörligt genomsnitt är överlägset mest populärt). SMA tjänar sedan som en bas för de övre och nedre band som används som ett sätt att mäta volatilitet genom att observera förhållandet mellan band och pris. Vanligtvis är de övre och nedre banden inställda på två avvikelser från SMA (Mittenlinjen); men antalet standardavvikelser kan också justeras av handlaren.
 
Läs mer om Bollingerband.
Visa fler skript
1
23
...
44
1
2
...
44