Bollinger Bands Width (BBW)

Bollinger Bands Width (BBW) är en teknisk analysindikator härledd från standardindikatorn Bollinger Bands. Bollinger Bands är en volatilitetsindikator som skapar ett band med tre rader som är ritade i förhållande till priset på en säkerhet. Mellanlinjen är vanligtvis ett 20-dagars enkelt rörligt medelvärde. Övre och nedre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser ovan och under SMA (mittenlinjen). Bollingerbandbredd fungerar som ett sätt att kvantitativt mäta bredden mellan de övre och nedre banden. BBW kan användas för att identifiera handelssignaler i vissa fall.

Läs mer om Bollingerbandbredd (BBW).
Visa fler skript
1
2
1
2