LuxAlgo

Bollinger Bands Breakout Oscillator [LuxAlgo]

The Bollinger Bands Breakout Oscillator is an oscillator returning two series quantifying the significance of breakouts between the price and the extremities of the Bollinger Bands indicator.

Settings

  • Length: Period of the Bollinger Bands indicator
  • Mult: Controls the width of the Bollinger Bands
  • Src: Input source of the indicator

Usage


Each series is calculated by summing the distance between price and a respective Bollinger Bands extremity in the case price is outside this extremity and divided by the sum of the absolute distance between price and a respective extremity. This sum is done over the most recent Length bars.

Bullish breakouts are represented by the green areas of the indicator, while bearish breakouts are represented by the red areas of the indicator.

The oscillator can determine the presence of an uptrend when the bullish area is superior to the bearish area, while a downtrend is indicated by a bearish area being superior to the bullish one. The significance of the breakout is determined by the amplitude of each area, with higher amplitudes indicating more significant breakouts or strong trends.

Using higher Mult values would naturally return wider bands, which would induce less frequent breakouts, this would be highlighted by the oscillator.


In the chart above we can see the oscillator using a multiplicative factor of 2.
Versionsinformation:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?