GongFu

Greedy DCA

GongFu Uppdaterad   
█ OVERVIEW

Detect price crashes in volatile conditions. This is an indicator for a greedy dollar cost average (DCA) strategy. That is, for people who want to repeatedly buy an asset over time when its price is crashing.

█ CONCEPTS
  • Price crashes are indicated if the price falls below one or more of the 4 lower Bollinger Bands which are calculated with increasing multipliers for the standard deviation.
  • In these conditions, the price is far below the average. Therefore they are considered good buying opportunities.
  • No buy signals are emitted if the Bollinger Bands are tight, i.e. if the bandwidth (upper -lower band) is below the value of the moving average multiplied with a threshold factor. This ensures that signals are only emitted if the conditions are highly volatile.
  • The Bollinger Bands are calculated based on the daily candles, irrespective the chart time frame. This allows to check the strategy on lower time frames
Versionsinformation:
█ CHANGELOG

  • Condition if bands are wide no longer depends of the number of standard deviations used to calculate the main Bollinger Bands.
  • Adjusted some default values for the number of standard deviations.
  • Skipped signals are now plotted in red.
Versionsinformation:
plot the moving average calculated from the daily time frame, instead of the chart time frame
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?