Bollingerband %B (%B)

Bollingerband %B eller Procent Bandbredd (%B) är en indikator som kommer från standardindikatorn Bollinger Bands. Bollinger Bands är en volatilitetsindikator som skapar ett band med tre linjer som är ritade i förhållande till ett värdepappers pris. Mellanlinjen är vanligtvis ett 20 dagars Simple Moving Average. Övre och nedre band är typiskt 2 standardavvikelser över och under SMA (mittlinjen). Vad %B-indikatorn gör är att kvantifiera eller visa var priset är i relation till banden. %B kan vara användbar för att identifiera trender och handelssignaler.
 
Läs mer om Bollinger Bands %B.