burgercrisis

Accumulation and Distribution Momentum

This applies Chande Momentum to Accumulation and Distribution index as a means to changes.
Experimental oscillator.

Compare it to both Money Flows, Acc/Dis and Chande and you notice it has elements of all of them. Could potentially replace other volume based momentum indicators in your strategy.
It is a little more volatile, reaching from side to side, while having a tendency to lean towards the side that gets the most action over a longer period of time.
It also tends to reach and hang in oversold regions BEFORE a pump - something I noticed.

Could be used as an early warning sign as well as for overall trend analysis.

take the brown acid
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?