RicardoSantos

[RS]Impulse Oscillator V0

1708 visningar
112
EXPERIMENTAL:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title='[RS]Impulse Oscillator V0', shorttitle='IO', overlay=false)
inner_range = close - close[1]
up_sequence = na(up_sequence[1]) ? 0 : close < close[1] ? 0 : up_sequence[1] + inner_range
down_sequence = na(down_sequence[1]) ? 0 : close > close[1] ? 0 : down_sequence[1] + inner_range
plot(title='Bull Impulse', series=up_sequence, style=columns, color=lime)
plot(title='Bear Impulse', series=down_sequence, style=columns, color=red)
length = input(21)
smoothing = input(4)
avg_up = sma(up_sequence, length)
signal_up = ema(avg_up, smoothing)
avg_down = sma(down_sequence, length)
signal_down = ema(avg_down, smoothing)

plot(title='Average+', series=avg_up, color=black)
plot(title='Average-', series=avg_down, color=black)
plot(title='Bear Squeeze', series=signal_up >= avg_up ? signal_up : na, style=circles, color=red, linewidth=2)
plot(title='Bull Squeeze', series=signal_down <= avg_down ? signal_down : na, style=circles, color=lime, linewidth=2)

Kommentarer

Simple, Nice & Clean ;)
Svara
bigcuz2002 xel_arjona
@xel_arjona, do you still code??
+1 Svara