Fukuiz

Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku

Fukuiz Uppdaterad   
This indicator base on EMA of 8 different period and Ichimoku Cloud.

#A brief introduction to Ichimoku #

The Ichimoku Cloud is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It does this by taking multiple averages and plotting them on a chart. It also uses these figures to compute a “cloud” that attempts to forecast where the price may find support or resistance in the future.

#A brief introduction to EMA#
An exponential moving average (EMA) is a type of moving average (MA) that places a greater weight and significance on the most recent data points. The exponential moving average is also referred to as the exponentially weighted moving average. An exponentially weighted moving average reacts more significantly to recent price changes than a simple moving average (SMA), which applies an equal weight to all observations in the period.

I combine this together to help you reduce the false signals in Ichimoku.

#How to use#
EMA (Color) = Bullish trend
EMA (Gray) = Bearish trend

#Buy condition#
Buy = All Ema(color) above the cloud.
#Sell condition#
SELL= All Ema turn to gray color.
Versionsinformation:
Add alert condition
Versionsinformation:
Minor fix
-Edit alert condition
Versionsinformation:
Minor Fix
-Add Buy/Sell Signal.
-Edit Alert Condition.
Versionsinformation:
-Fix Buy Alert
Versionsinformation:
Update
-Add EMA 50/100//200
-Add new alert

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?