rknkr

EMA Ribbon

rknkr Uppdaterad   
I added 7 EMA in a ribbon form ( basically, I took from the open script base and just combined them)

By default:
To see Short trends ( Alligator)
EMA(5)
EMA(8)
EMA(13)
To See Longer Trends
EMA(20)
EMA(50)
EMA(100)
EMA(200)

Cheers
Versionsinformation:
Bug is fixed in moving average 6
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?