LuxAlgo

Range Breakout Signals (Intrabar) [LuxAlgo]

The Range Breakout Signals (Intrabar) is a novel indicator highlighting trending/ranging intrabar candles and providing signals when the price breaks the extremities of a ranging intrabar candles.

🔶 USAGE


The indicator highlights candles with trending intrabar prices, with uptrending candles being highlighted in green, and down-trending candles being highlighted in red.

This highlighting is affected by the selected intrabar timeframe, with a lower timeframe returning a more precise estimation of a candle trending/ranging state.


When a candle intrabar prices are ranging the body of the candle is hidden from the chart, and one upper & lower extremities are displayed, the upper extremity is equal to the candle high and the lower extremity to the candle low. Price breaking one of these extremities generates a signal.


The indicator comes with two modes, "Trend Following" and "Reversal", these modes determine the extremities that need to be broken in order to return a signal. The "Trend Following" mode as its name suggests will provide trend-following signals, while "Reversal" will aim at providing early signals suggesting a potential reversal.

🔶 DETAILS

To determine if intrabar prices are trending or ranging we calculate the r-squared of the intrabar data, if the r-squared is above 0.5 it would suggest that lower time frame prices are trending, else ranging.

This approach allows almost obtaining a "settings" free indicator, which is uncommon. The intrabar timeframe setting only controls the intrabar precision, with a timeframe significantly lower than the chart timeframe returning more intrabar data as a result, this however might not necessarily affect the displayed information by the indicator.

🔶 SETTINGS

  • Intrabar Timeframe: Timeframe used to retrieve the intrabar data within a chart candle. Must be lower than the user chart timeframe.
  • Auto: Select the intrabar timeframe automatically. This setting is more adapted to intraday charts.
  • Mode: Signal generation mode.
  • Filter Out Successive Signals: Allows removing successive signals of the same type, returning a more easily readable chart.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?