barnabygraham

Fear and Greed Intraday Index

This script uses all of the sub-components of my 'Fear and Greed Index' which can be used on intraday timeframes. Most of the components of this script are based on the popular fear and greed index website and are briefly described in the code comments.

Several of the subcomponents have been recalculated to use RSIs instead of being compared to moving averages, which means as opposed to being used a contrarian timing indicator as the daily timeframe Fear and Greed Index is, this indicator now may potentially be used more like a momentum indicator.

It's up to you!

Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?