HPotter

FX Sniper: T3-CCI Strategy With Alerts

HPotter Wizard Uppdaterad   
This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2 , HLC3, OHLC4 and ect...

Added Alerts when signal changes.
Release Notes:
Move to v4

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?