RozaniGhani-RG

[HELPER] Symbol Info Array Table Helper

RozaniGhani-RG Pro+ Uppdaterad   
This indicator is to show symbol info in table using built-in syminfo name space, coded in latest Pine Script version 5.
Credits to PineCoders and Everget

Features :
- Display table by changing table position, font size and color.
- Show / Hide necessary symbol info.
Release Notes: Bug fix for font size.
Release Notes:
  • Update Shorttitle and add group syminfo
  • Add Collapsible code sections

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?