TradingWolf

BB Order Blocks

Using the Bollinger Band to mark areas of Support and Resistance

The scrip finds the highest and lowest levels of the bands to mark up futures areas of interest.
If the High/Lows are being broken on the Bollinger band, or if the look back range has expired without finding new levels, the script will stop plotting them until new levels are found


I have found many combinations which work well
Changing the band length to to levels 20,50,100 or 200 seem to give interesting results

Aswell as this changing the standard deviation to 3 instead of 2 marks up key levels.

The look back range seems to show better levels on 50,100 and 200

Let me know any changes or updates you think you could make an impact , this was just a quick basic script I wanted to share.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?