LazyBear

Indicator: Intrady Momentum Index

The Intraday Momentum Index (IMI), developed by Tushar Chande, is a cross-breed between RSI and candlestick analysis. IMI determines the candle type that dominated the recent price action, using that to pinpoint the extremes in intraday momentum.

As the market tries to bottom after a sell off, there are gradually more candles with green bodies, even though prices remain in a narrow range. IMI can be used to detect this shift, because its values will increase towards 70. Similarly, as the market begins to top, there will be more red candles, causing IMI to decline towards 20. When the market is in trading range, IMI values will be in the neutral range of 40 to 60.

Usually intraday momentum leads interday momentum. QStick can show interday momentum, it complements IMI. You will find it in my published indicators.

I have added volatility bands based OB/OS, in addition to static OB/OS levels. You can also turn on IMI Ehlers smoothing. BTW, all parameters are configurable, so do check out the options page.

List of my other indicators:
- - Google doc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
study("Intrady Momentum Index [LazyBear]", shorttitle="IMI_LB")
length=input(14, "IMI Length")
lengthMA=input(6, "IMI MA Length")
obLevel=input(70, "IMI static OB level")
osLevel=input(20, "IMI static OS level")
mult=input(2.0, title="Volatility Bands Stdev Mult")
lengthBB=input(20, title="Volatility Bands Length")
applySmoothing=input(false, "Smooth IMI")
lowBand=input(10, "Smoothing LowerBand")
PI=3.14159265359
EhlersSuperSmootherFilter(price, lower) =>
	a1 = exp(-PI * sqrt(2) / lower)
	coeff2 = 2 * a1 * cos(sqrt(2) * PI / lower)
	coeff3 = - pow(a1,2)
	coeff1 = 1 - coeff2 - coeff3
	filt = coeff1 * (price + nz(price[1])) / 2 + coeff2 * nz(filt[1]) + coeff3 * nz(filt[2]) 
	filt

gains=iff(close>open,nz(gains[1])+(close-open),0)
losses=iff(close<open,nz(losses[1])+(open-close),0)
upt=sum(gains,length)
dnt=sum(losses,length)
imi=applySmoothing ? EhlersSuperSmootherFilter(100*(upt/(upt+dnt)), lowBand) : 100*(upt/(upt+dnt))
basisx=ema(imi, lengthBB)
devx = (mult * stdev(imi, lengthBB))
ulx = (basisx + devx)
llx = (basisx - devx)

// Uncomment if you want more bands
//hline(90)
//hline(10)
hline(obLevel)
hline((obLevel+osLevel)/2, linestyle=dotted)
hline(osLevel)
plot(imi, color=red, linewidth=2)
plot(imi>=ulx? imi : na, color=green, style=cross, linewidth=3 )
plot(imi<=llx? imi : na, color=maroon, style=cross, linewidth=3 )
plot(ema(imi, lengthMA), color=blue)