twingall

VIX: Backwardation Vs Contango

VIX: Backwardation Vs Contango

Quickly visualize Contango vs Backwardation in the S&P 500 Volatility Index by plotting the prices of the futures contracts over the next 9 months

Note: indicator does not map to time axis in the same way as price; it simply plots the progression of contract months out into the future; left to right; so timeframe DOESN'T MATTER for this plot
TO UPDATE(every few months recommended): in REQUEST CONTRACTS section, delete old contracts (top) and add new ones (bottom). Then in PLOTTING section, Delete old contract labels (bottom); add new contract labels (top); adjust the X in 'bar_index-(X+_historical)' numbers accordingly

This is one of several similar indicators: Meats | Metals | Grains | VIX

Tips:
-Right click and reset chart if you can't see the plot; or if you have trouble with the scaling.
-Right click and pin to Scale A to plot on the same scale as price

--Added historical input: input days back in time; to see the historical shape of the Futures curve via selecting 'days back' snapshot
updated 15th June 2022
© twingall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?