QuantVue

Reversal Confirmations [QuantVue]

The Reversal Confirmation Indicator is based on price action and looks to provide opportunities when price gets stretched.

The indicator works by finding the highest and lowest points over the user selected lookback period.

If price closes below the low of the highest bar or closes above the high of the lowest bar a possible reversion to the mean may occur and the indicator will plot a triangle and fire an alert.

This indicator works a reversion to the mean or to potentially time entries in trending markets.

Fully customizable settings:
🔹Lookback Period
🔹Colors
🔹Show / hide upper & lower channels
🔹Show / hide the mean

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?