nimit.chomnawang

Gap Finder v1.0 by Nimit Chomnawang

This indicator shows locations of price gaps (or candle stick discontinuities). It prints out the labels "Gap" under the price bars where gaps occur. Asterisk " * " is used to pin point the bars with gaps.

To get a life-time access to ProfitBee59 stock graph ai for TradingView and my other invite-only scripts, please go to [ https://www.readstockgraph.com/2019/08/inbox.html ].

Please do not ask about access to use scripts in the script's comment section.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?