UnknownUnicorn5886209

Dump Alerts

UnknownUnicorn5886209 Uppdaterad   
BRK.B

By popular demand: An inverted version of my first indicator Pump Alerts in Pine Script with two alert conditions for trading bots and automated stock trading setups.
It's originally based on "Pump Catcher" by @joepegler

I modified some parts, hopefully improved the usability and enabled alerts, so you can use it to trigger bots like 3commas via webhooks or stock brokers partnering with TradingView.

Dump Alerts 📉 attempts to detect moments of abnormal and accelerating increase in volume concurrent with falling prices AKA "dumps". Small and big dumps.
I recommend trying different timeframes and tinkering with the lookback period as well as both threshold values.
Other than that it's pretty self-explanatory and beginner-friendly.

Free and Open Source. Let me know how you use it!
Versionsinformation:
@fauzan428 found a really silly bug in my script. It caused the alerts to fire immediately without a drop in price. The alerts should work properly now.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?