Berkshire Hathaway Inc. New BRK.B

BRK.B NYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. New NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BRK.B aktiediagram

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Multilinjeförsäkring
Berkshire Hathaway Inc. är ett holdingbolag som äger dotterbolag som bedriver olika affärsverksamheter. Dess segment omfattar Försäkring, som GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group, General Re Corporation och Berkshire Hathaway Reinsurance Group; Burlington Northern Santa Fe, LLC, som är engagerad i driften av järnvägssystemet; Berkshire Hathaway Energy, som inkluderar reglerat el- och gasverktyg; Tillverkning, som inkluderar tillverkare av olika produkter, inklusive industri-, konsument- och byggprodukter; McLane Company, som är engagerad i grossistförsäljning av dagligvaror och andra varor än livsmedel; Service och detaljhandel, som inkluderar leverantörer av olika tjänster, inklusive fraktionella flygplanägande program, flygpilotutbildning och olika detaljhandelsföretag samt Finans och finansiella produkter, som omfattar tillverkad bostad och relaterad konsumentfinansiering, transportutrustning, tillverkning och leasing och möbeluthyrning