Berkshire Hathaway Inc. New BRK.B

BRK.BNYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. NewNYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Property/Casualty Insurance
Berkshire Hathaway Inc bedriver verksamhet inom sak- och skadeförsäkring och återförsäkring, men också inom el- och gasproduktion, godstransporter på järnväg, finans, tillverkning och detaljhandel. Företaget är verksamt inom följande segment: GEICO, Berkshire Hathaway Reinsurance Group, Berkshire Hathaway Primary Group, Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), Berkshire Hathaway Energy, McLane Company, tillverkning samt service och detaljhandel. GEICO-segmentet är verksamt inom bilförsäkringar för privatpersoner, huvudsakligen genom direktrespons. Segmentet Berkshire Hathaway Reinsurance Group består av självrisk- och kvotåterförsäkringar samt fakultativ återförsäkring över hela världen. Segmentet Berkshire Hathaway Primary Group inriktar sig på främst på att garantera flera olika egendoms- och olycksfallsförsäkringar främst för affärskunder. BNSF-segmentet sköter järnvägssystem i Nordamerika. Segmentet Berkshire Hathaway Energy hanterar reglerad el- och gasproduktion, inklusive elproduktion och distribution, samt fastighetsförmedling. Segmentet McLane Company erbjuder grossistdistribution av livsmedel och icke livsmedelsrelaterade produkter. Segmentet Tillverkning omfattar industri- och slutanvändarprodukter, byggprodukter och konfektion. Segmentet service och detaljhandel erbjuder delägarprogram för ett delat ägande av flygplan, pilotutbildning för flygare, distribution av elektroniska komponenter och olika detaljhandelsverksamheter, inklusive bilförsäljning, leasing av släpvagnar samt möbelleasing. Företaget grundades 1839 av Oliver Chace och har sitt huvudkontor i Omaha i Nebraska.